Mediacje Kraków - Anna Lewicka - Oferta
Oferta PDF Drukuj Email
  • mediacje gospodarcze - spory powstałe między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
  • mediacje cywilne - spory majątkowe, jak również nie mające wartości materialnej (np. znieważenie)
  • mediacje rodzinne - dotyczące rozwodu lub separacji, kontaktów z dziećmi, alimentów oraz wszystkich innych spraw pomiędzy członkami rodziny
  • mediacje z zakresu prawa pracy - spory między pracodawcą a pracownikiem
  • mediacje sąsiedzkie - próba uregulowania stosunków między sąsiadami


W razie potrzeby i na życzenie stron do mediacji zapraszam ekspertów, tj. rzeczoznawców, prawników oraz innych specjalistów.

Mogę też powadzić mediację w miejscu wskazanym przez strony, jeśli nie narusza to zasad i standardów mediacji.