Mediacja - droga do porozumienia

 

Mediacja jest pozasądową metodą zawierania porozumień. Moi klienci wiedzą, że daje wiele korzyści. Przedstawiam Państwu niektóre z nich:

  1. Mediacja oszczędza czas. Sprawy w polskich Sądach ciągną się latami.
  2. Mediacja oszczędza pieniądze. Nie wymaga zatrudniania prawników do przeprowadzania procesu dowodowego i reprezentowania przed Sądem.
  3. Postępowanie mediacyjne jest zrozumiałe.
  4. Mediacja jest poufna. Rozprawy w Sądzie są jawne.
  5. Uczestnicy mediacji sami decydują o warunkach porozumienia, zwanego Ugodą.
  6. Ugoda zawarta przed mediatorem jest zatwierdzana przez Sąd